Basima Abdulrahman

KESK Yeşil Bina Danışmanlığı Kurucusu ve CEO’su 

Irak’ta sürdürülebilir kalkınma odaklı çeşitli inşaat mühendisliği çalışmalarında on sene boyunca çalışmıştır. Başlıca deneyim alanı bina performansını artırmaya yönelik yeşil bina değerlendirme araçları ve geliştirilmiş stratejilerdir. Irak’ın ilk yerel yeşil tasarım ve inşaat inisiyatifi olan KESK’in Kurucusu ve İcra Kurulu Başkanı’dır. Amacı; insan, gezegen ve kâr üzerine kurulu üç temel öğenin entegrasyonunu sağlayarak mevcut gelişmelerin gelecek nesillerin haklarına zarar vermemeleri için çalışmaktır. Vizyonu; bina ve yapıları sağlıklı, çevreye duyarlı ve kaynakları etkin kullanan varlıklara dönüştürerek Irak şehirlerini daha sürdürülebilir, daha kapsayıcı ve ekonomik açıdan daha üretken hale getirmektir. Basima Abdulrahman Dünya Ekonomi Forumu Global Shaper’ı; TEDx konuşmacısı; İklim Öncüsü ve Kültür Lideridir. Irak’taki yeşil bina çalışmalarına önderlik eden platformların yanı sıra Forbes, TIME ve Business Insider’a çıkmıştır. İnşaat Mühendisliği mezunudur ve Yapı Mühendisliğinde yüksek lisans yapmıştır.

© 2019 Uludağ Ekonomi Zirvesi. Tüm hakları saklıdır. - VERİ POLİTİKASI ÇEREZ POLİTKASI Desteklio Bilişim Hizmetleri