Che Connon

Atelerix Ltd Kurucu Ortağı

2000 yılında Açık Öğretim Fakültesi Oxford Araştırma Birimi’nin Biyofizik bölümünde yüksek lisans yapmış; aynı süre zarfında (Profesör Keith Meek gözetiminde) korneal yaraların iyileşmesi ve şeffaflık üzerine çalışmalar yürütmüştür.  Sonrasında Japonya, Kyoto’da iki yıl boyunca Profesör Shigeru Kinoshita ile korneal kök hücre transplantasyonu üzerinde çalışmalar yapmak üzere JSPS doktor sonrası bursunu kazanmıştır. İngiltere’ye döndükten sonra, kök hücre tedavilerinde biyomateryallerin kullanımı üzerindeki araştırmalarından dolayı Royal Society Bursu verilmiştir. 2007 yılında ilk kalıcı pozisyonu olan Okuma Okulu, Eczacılık Fakültesi’nde işe başlamıştır; 2014’ten bu yana Newcastle Üniversitesi’nde Doku Mühendisliği Profesörü olarak görev yapmaktadır. Profesör Connon’ın araştırma ekibi modüler bir yaklaşımla fonksiyonel replasman ve geçici ‘köprü’ dokularının mühendisliği üzerine çalışmalar yapmakta ve fizyolojik ve patopsikolojik korneal doku oluşumunu çalışmak üzere model sistemler geliştirmektedir. Halihazırda akıllı (hücre cevabı) biyomateryaller üzerine çalışmakta, korneal kök hücre nişinin mekanik ve geometrik çevresi ile korneal stromanın üç boyutlu çizimi üzerinde çalışmalar yürütmektedir. Profesör Connon, 2007’den bu yana sürekli olarak İngiliz hükümeti araştırma fonundan pay almaktadır. Uluslararası dergilerde 70’ten fazla makalesi yayınlanmış, doku mühendisliği alanlarında korneal rejeneratif tıp, kök hücre biyo işlemesi ve hidrojeller üzerine yazılmış birçok kitabın editörlüğünü yapmıştır.

Profesör Connon akademik girişimcilik faaliyetlerini desteklemektedir ve Atelerix Ltd. firmasının kurucusudur. Bu firma klinik ve bilimsel amaçlar doğrultusunda kontrollü oda sıcaklığında hücrelerin saklanması ve nakledilmesi için hidrojeller tedarik etmektedir. Şu anda Newcastle Üniversitesi’nde iki şirket (3D Bio-Tissues Ltd ve CellulaREvolution Ltd) kurmak için çalışmalar yürütmektedir. 3D Bio-Tissues firmasının amacı 7 yıl içerisinde dünyanın ilk üç boyutlu transplant edilebilir kornea dokusunu oluşturmaktır. CellulaREvolution ise biyoteknolojik ihtiyaçları karşılamak üzere adherent hücrelerin üretimine yardımcı olan teknolojileri tedarik etmektedir.

© 2019 Uludağ Ekonomi Zirvesi. Tüm hakları saklıdır. - VERİ POLİTİKASI ÇEREZ POLİTKASI Desteklio Bilişim Hizmetleri