Ahu Serter

Kurucu, Arya Kadın Yatırım Platformu & F+Ventures