Amanda SPANN

, Tiphub Africa Kurucu Ortağı ve Alchomy App in Kurucusu