Begümhan Doğan Faralyalı

Yönetim Kurulu Başkanı, Doğan Holding