Himmet Karadağ

, Borsa İstanbul Yönetim ve İcra Kurulu Başkanı