Prof. Dr. Öner Günçavdı

İşletme Fakültesi, İstanbul Teknik Üniversitesi