Tankut Turnaoğlu

Kafkasya ve Orta Asya Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Müdür, P&G Türkiye