Tankut Turnaoğlu

, P&G Türkiye ve Kafkasya Genel Müdürü