TÜRKİYE HEDEFLERİMİZİ DESTEKLİYOR

TÜRKİYE HEDEFLERİMİZİ DESTEKLİYOR

DOW Türkiye, Avrupa, Orta Doğu, Afrika ve Hindistan Kamu İlişkileri Direktörü
Howard Chase, Uludağ Ekonomi Zirvesi’nde yaptığı açılış konuşmasında,
dünyada yaşanan sorunlara dikkat çekti. Türkiye’nin ise bu sorunları çözmede
ve bu büyük dönüşümü benimsemede kilit bir rolü olduğuna inandığını açıkladı.
“Türkiye her zaman doğal bir ticaret merkezi ve dünyayı değiştiren fikir ve
teknolojilerin odak noktası olmuştur” diye konuştu.

“Bu sabah sizlerle birlikte Türkiye’nin en önemli iş zirvesinin açılışını yapmaktan büyük memnuniyet duyuyorum. Önümüzdeki iki gün
boyunca geleceğe bakacağız. Sürekli dönüşüm ve dijitalleşme üzerine kurulu yeni çağımızı şekillendiren, değişim ve değerler hakkında konuşacağız. Bütün sektörlerin bir devrim geçirdiğini ve şirketlerin radikal değişimler yaşadığını görüyoruz. İşletmelerin ve devletlerin her zamankinden daha fazla diyaloğa, birbirleriyle açık ve samimi bir biçimde konuşmaya, ihtiyaç duyduğu bir zamandayız. Çünkü bu değişimlerin doğurduğu zorluklar, ancak iş birliğiyle aşılabilir. Bir şirketteki kamu ilişkileri birimi işletmeler, devletler ve sivil toplum arasında gerekli bağların kurulmasında kilit rol oynar. Bu nedenle bu sabah sizin gibi ileri görüşlü liderlerden oluşan bir gruba hitap etmekten özellikle onur duyuyorum. Dünyada hepimizin karşılaştığı bu zorlukları anlayabilir ve bunların sunduklarından faydalanabilirsek, hepimize yeni fırsatların doğduğunu da görebiliriz. Fakat çoğu zaman asıl zorluk, kendi zihniyetimizi değiştirmektir. Bu olasılıkları çeşitliliğimizin gücüyle, ortak bilgimizle ve inovasyonla benimsememiz gerekiyor. Ancak o zaman dönüşüm ve dijitalleşmenin sunabileceği fırsatlardan tam olarak yararlanabiliriz.

DEĞİŞİM ÇAĞI
Az önce değerlerden bahsettim ve değerlerimiz bu değişim çağında hepimiz için vazgeçilmez bir dayanak olmaya devam ediyor. Saygı, dürüstlük, eğitim, toplumun refahı, çocuklarımıza bıraktığımız dünya ve işimizi yaparken uyguladığımız standartların hepsi son derece önem taşıyor. Değerlere olan ihtiyacımız, insanlık olarak doğaya bıraktığımız yüklerle yüzleşmek zorunda kaldığımızda en net şekilde hissediliyor: İklim değişikliği, ormansızlaşma, tarım arazilerinin erozyonu, temiz su, plastik atıklar ve döngüsel ekonomi konularını hepimiz yakından izliyoruz. Türkiye’nin bu sorunları çözmede ve bu büyük dönüşümü benimsemede kilit bir rolü olduğuna inanıyorum. Türkiye her zaman doğal bir ticaret merkezi ve dünyayı değiştiren fikir ve teknolojilerin odak noktası olmuştur. Türkiye’de faaliyetlerimize başladığımız 1971 yılından bu yana, Türkiye’nin dirayeti ve girişimci ruhuna sık sık tanık olduk ve hayran kaldık. Bu değerler hem Türkiye’nin geleceğinin hem de Dow’ın Türkiye’deki geleceğinin temelini teşkil etmeye devam ediyor. Dünyanın önde gelen bilim şirketlerinden biri olan Dow, neredeyse yarım yüzyıldır bu dinamik pazarda uzun soluklu bir yatırımcı olarak yer almaktan gurur duyuyor. Türkiye, Dow’ın faaliyetlerinin önemli bir parçası olmaya devam edecek. Jeopolitik ve ekonomik güçlüklere rağmen Türkiye GSYİH’sinin 2010-2018 döneminde yüzde 6,4 büyümesi, ülkenin uzun vadeli potansiyelinin ve ekonomik dayanıklılığının bir göstergesidir. Türkiye’nin başarısı, Dow Türkiye olarak bizim başarımız olmuştur ve geleceğe baktığımızda, Türk hükümeti tarafından uygulanan ekonomi politikaları ve uygulanan akıllı devlet teşvikleri, yatırımları çekmeye ve hedeflerimizi desteklemeye devam ediyor. Hedeflerimizden biri de ‘gelecek nesil için fırsatlar yaratmak.’ Örneğin Dow Türkiye, lise öğretmenlerini en yeni fen bilimleri, teknoloji, mühendislik ve matematik (STEM) eğitimleriyle destekleyen “Öğretmenin Kimyası” olarak adlandırdığımız bir projeyi yürütüyor. Bu projenin gelecekte 2015 Nobel Kimya Ödülü Sahibi Aziz Sancar gibi nice yeteneğe akademi veya endüstri alanında liderliğe uzanan yolda destek olabileceğini düşünmek çok güzel. Eğer özel sektör ve kamu, 21. yüzyılın meslekleri ve 21. yüzyılın başarısına uygun bir Türk iş gücünü eğitmek için iş birliği yaparsa bunun faydaları ülke geneline, tüm bölgeye ve hatta tüm dünyaya yayılacaktır. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Uludağ’da yaratıcı ve verimli bir zirve geçireceğimize inanıyorum.”

© 2019 Uludağ Ekonomi Zirvesi. Tüm hakları saklıdır. - VERİ POLİTİKASI ÇEREZ POLİTKASI Desteklio Bilişim Hizmetleri